Wezwani do nowej "wyobraźni miłosierdzia"

"WIARA DZIAŁA PRZEZ MIŁOŚĆ"

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym zatrzymamy się nad problemami dotyczącymi nas, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, bliźnich...

Nadszedł stosowny czas, abyśmy odpowiedzieli na wezwanie Namiestnika Chrystusowego i zaczęli budować nową cywilizację miłości, opartą na "nowej wyobraźni miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr" (Jan Paweł II).

W dzisiejszym świecie bogactwo jest coraz bardziej skoncentrowane, rosną i szerzą się natomiast ubóstwo i głód. My wszyscy, którzy jesteśmy członkami Kościoła musimy być głęboko solidarni z biednymi. Każdy z nas osobiście musi uznać konkretną miłość do ubogich za priorytet i punkt spotkania z Chrystusem. Jakże często nie otwieramy drzwi Chrystusowi, bowiem obawiamy się, że On będzie miał wielki wpływ na nasze życie i egoistyczne plany osobiste. Tylko Jezus jest rozwiązaniem naszych problemów dnia codziennego, a spotkać Go możemy zawsze w "braciach najuboższych". Sam Chrystus poruszony współczuciem przyszedł, aby nadać nową godność biednym, pokrzywdzonym, ubogim. Warto również wspomnieć, że uczynki miłosierdzia uczynił miarą sądu (Mt 25, 34-36). Oprócz ubóstwa materialnego w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenia się jedna z groźnych chorób naszych czasów - samotność . Jest ona rezultatem rozluźnienia tradycyjnych więzów rodzinnych i rozkładu wspólnot. Ma ona swe korzenie w utracie wiary i w zaniku praktycznej pobożności współczesnego człowieka. Nie może istnieć prawdziwe pokrewieństwo wśród ludzi bez pokrewieństwa z Bogiem. Niepokój współczesnego człowieka objawia się pogonią za przyjemnościami.

Solidarność z ubogimi jest konsekwencją naszej wiary, bowiem trudno jest być człowiekiem wierzącym, żyć Słowem Bożym, a jednocześnie nie dostrzegać obok siebie ludzi potrzebujących. Nie musimy wyjeżdżać gdzieś daleko, aby szukać naszych braci, by im pomóc. W naszej parafii jest wielu, a nawet bardzo wielu ludzi ubogich, tych którzy wypatrują naszej pomocy. "Liczne problemy związane z ubóstwem są efektem tego, że nie potrafimy być solidarni. Może przyzwyczailiśmy się do propagandy, że ubóstwa nie ma. Kiedy przyszły nowe czasy, przestrzenie ubóstwa jednak się odkryły. Dostrzegliśmy je i przeraziliśmy się. I robimy wszystko, aby - nie daj Boże - samemu nie doświadczyć biedy" (J. Chrapek). Jakże często chodzimy do kościoła, chcemy żyć Ewangelią, ale nie chcemy słyszeć krzyku potrzebujących. Tego "krzyku" o którym przypominał nam Ojciec Święty w czasie pielgrzymki w 1999 r. Mówił on w Ełku: "Krzyk biednych całego świata podnosi się nieustannie z tej ziemi i dociera do Boga. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchodźców, skrzywdzonych, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas: ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, wzgardzeni, zapomniani przez najbliższych, przez społeczeństwo, ludzie poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nałogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć swą biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec". A podczas ostatniej pielgrzymki wołał do nas o nową "wyobraźnię miłosierdzia". Niejako przypominał nam jeszcze raz i wezwał do czynnej i ofiarnej miłości miłosiernej, którą mamy czynić od zaraz, "dziś". To przynaglenie wskazuje, że są w życiu sprawy tak ważne i pilne, które nie cierpią zwłoki i nie wolno ich odkładać na jutro. Musimy je podjąć "dziś". Dlatego zadajmy sobie pytanie: jaki jest nasz stosunek do potrzebujących, do cierpiących niedostatek. Ile czasu poświęcamy, aby nasz brat w Chrystusie odczuł, że jest kochany? To wołanie papieża nie może pozostać dla nas obojętne, dotyczy naprawdę każdego z nas niezależnie od stanu, wieku, wykształcenia. Liczy się tylko MIŁOŚĆ, a troska o ubogich powinna być znakiem naszego życia Ewangelią. Inaczej będziemy podobni do faryzeuszy. Okazją do realizowania zadań wynikających z przynależności do Chrystusa będzie Tydzień Miłosierdzia (6.10.-12.10 br.), którego hasło brzmi: Wiara działa przez Miłość .

Nasz Parafialny Oddział Caritas otacza stałą opieką ok. 60 rodzin, w tym 10 rodzin wielodzietnych posiadających więcej niż pięcioro dzieci. Osoby zaangażowane w pracę Parafialnego Caritas odwiedzają około 40 osób samotnych, chorych w domach, ofiarując im swój czas i siły. Codziennie do Caritasu przychodzą bezdomni, którzy prosząc o odzież szukają przyjaznej i życzliwej osoby. Są dni kiedy w Caritasie zjawia się 10 do 15 osób. Potrzebujących w naszej parafii jest dużo, dlatego też trzeba i nam zaangażować się w konkretną pomoc. Obecnie w Parafialnym Oddziale Caritas, tylko 15 osób na stałe świadczy pomoc potrzebującym. Jest to bardzo mały procent, dlatego też Caritas zaprasza chętnych do współpracy.

Często pytamy: jak w praktyce czynić miłosierdzie w stosunku do bliźnich?

Miłosierdzie powinno być sprawą osobistą każdego człowieka, winno być potrzebą jego duszy, wyrazem jego stosunku do napotkanego człowieka, z którym Chrystus utożsamia się wielokrotnie. Dlatego też uczynki miłosierdzia powinien pełnić każdy człowiek sam osobiście. Sam podaj ubogiemu chleb, sam daj mu odzież potrzebną, sam go pociesz i wysłuchaj.

Dawaj sam to pierwsza zasada w pełnieniu miłosierdzia. Następna to dawać szybko, ochotnie i bez ociągania się: "bo ochotnego dawcę Bóg miłuje" (2 Kor 9, 7). Dwakroć daje kto szybko daje. Nie pozwalajmy potrzebującym długo czekać na nasz dar.

Kolejną zasadą jest czynić miłosierdzie z dobrocią. Nie pomijajmy nikogo. Szczególnie samotnemu, bezdomnemu i cierpiącemu okazujmy dobroć i serce. Miejmy dla ubogich dobre słowa i serdeczne podejście.

Dawać rozważnie to następna wskazówka w czynach miłosierdzia. Nie można wspomagać tam, gdzie nie ma takiej potrzeby i tam, gdzie źle mogą zostać użyte dary miłosierdzia. Miłosierdzie nie wyklucza roztropności.

Z potrzebującym i z cierpiącym przychodzi do nas Chrystus, dlatego też powinniśmy radować się, że możemy Mu okazać naszą miłość. Św. Augustyn pisał: "Jeżeli dajesz chleb smutny i chleb i zasługę straciłeś", a św. Paweł poucza: "kto skąpo sieje, skąpo żąć będzie". Trzeba okazywać pomoc po cichu. Nie należy oczekiwać rozgłosu, podziękowań ani chwały.

Wiara działa przez Miłość - niech naszym słowom zawsze towarzyszy konkretny czyn miłości, bowiem "wiara bez uczynków jest martwa". Niech nasze życiu opromienione będzie miłością miłosierną w działaniu. Nikt w naszej Parafialnej Wspólnocie nie może czuć się samotny, opuszczony - bądźmy za siebie odpowiedzialni.