Aktualności z 2018 r.

Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

 

Członkowie Rady Duszpasterskiej z urzędu:

ks. dr Marek Łabuz                przewodniczący

ks. mgr Bogdan Florek

 

Członkowie Rady Duszpasterskiej z wyboru parafian:

1. Bąba Mariusz

2. Dykas Jan

3. Giża Kazimierz

4. Gondek Kazimierz

5. Kijak Tomasz

6. Krechniak Marek                             sekretarz Rady

7. Kubek Zygmunt

8. Saładyga Stefan

9. Sipior Józef

10. Warias Stanisław                           wice przewodniczący

11. Wawrzonek Maria

12. Wolak Walerian

 

Członkowie Rady Duszpasterskiej z nominacji

zostaną wybrani w późniejszym terminie